A- A A+

M-decreet: “Nyla is helemaal opgenomen in de klasgroep"

Al vóór het M-decreet koos Vanessa bewust een gewone school voor haar dochter Nyla, die een beperking heeft. Dat is niet vanzelfsprekend. Op GBS Klim Op in Meise maken ze er samen het beste van: “De kinderen noemen haar het ‘zonnestraaltje’ van de klas.”